Vlastimil Nejedlý
Okrouhlo 145, 254 01 Jílové u Prahy,
tel.: 603 780 217, 723 354 460



Zasklení


Výrobci izolačního zasklení:

GLAVERBEL GLAVOSTAV a.s.
Sklárna čp. 33, Chudeřice, 418 25 BÍLINA, Česká republika

IZOS s.r.o.
Velichov 1, 438 01 ŽATEC, Česká republika


Konstrukce: Dvě tabule skla, jejichž vzdálenost vymezuje dutý distanční hliníkový resp. nerezový rámeček plněný vysoušecím prostředkem. Obvodové spojení tabulí skel a distančního rámečku je provedeno adhezním, trvale plastickým tmelem. Vnější obvod tabulí skel a rámečku je vyplněn trvale pružným, vulkanickým tmelem.

Nerezový rámeček: Použitím teplého nerezového rámečku dojde k omezení vlivu tepelných mostů na izolačních dvojsklech a k výraznému potlačení možnosti vzniku kondenzátu na spodní hraně skla. Nyní dodáváme standardně bez příplatku!

Rozdělení skel podle vlastností:
  1. Izolační sklo bez pokovení (Ug = 2,9 W/m2K

  2. Izolační sklo se zesílenou tepelně izolační schopností Ug = 1,1 W/m2K. Tato skla mají cca 50% úsporu tepelné energie unikající sklem a naše společnost je dodává bez příplatku.

  3. Zvukově izolační skla např. Rw = 37 dB

  4. Izolační skla s bezpečnostní charakteristikou - skla lepená, kalená, drátoskla

  5. Protisluneční izolační skla - absorpční - reflexní

  6. Ornamentální skla

  7. Izolační skla s potiskem, smalty a skla s vysokou rozptýlenou světelnou propustností

ad 1. Izolační dvojskla bez pokovení (Ug = 2,9 W/m2K)

Standardní izolační dvojsklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 až 10 mm se vzduchovou mezerou v rozmezí 8 - 20 mm. Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou propustnost a zároveň se má omezit průhled, lze do skladby použít ornamentální sklo s vysokou rozptylnou světelnou propustností.

Požadavek normy ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov" na součinitel prostupu tepla celého okna Uw=1,7 W/m2K nelze splnit použitím zasklení s Ug = 2,9 W/m2K. Společnost VEKRA dodává do oken standardně nízkoemisivní pokovená izolační dvojskla s tepelně izolační charakteristikou Ug = 1,1 W/m2K: ad 2.

ad 2. Tepelně izolační dvojskla (Ug = 1,1 W/m2K)

V těchto dvojsklech je vnitřní tabule skla nahrazena sklem s nízkou hodnotou emisivity - na povrchu skla je nanesena speciální vrstva oxidu kovu, odrážející energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Tím je dosaženo výrazného snížení hodnoty součinitele prostupu tepla "Ug" (W/m2K). Dalšího zlepšení této hodnoty lze docílit výměnou vzduchu v dutině dvojskla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí (Argon). Průhlednost skla přitom zůstává plně zachována. Hodnota výkonnostního zasklení je Ug=1,1 W/m2K.

ad 3. Zvukově izolační dvojskla

Jako veličinu určující izolační schopnost prvku proti zvuku šířícímu se vzduchem používáme index vzduchové neprůzvučnosti Rw vyjadřovaný v dB. Standardní izolační dvojskla mají Rw = 32 dB, což je běžně dostačující hodnota. Za příplatek je možné dodat speciální protihluková zasklení, která mají rozdílnou tloušťku skleněných tabulí, příp. rozšířenou vzduchovou mezeru. Rw = 37 dB, navýšení ceny cca 260,- Kč/m2.

ad 4. Bezpečnostní dvojskla

Sklo bezpečnostní znamená bezpečnost ve smyslu ochrany před pořezáním (sklo po rozbití ulpí na fólii) a jako ochrana před násilným vniknutím. Jedná se o dvě skla slepená s folií. Tloušťky fólií začínají již na 0,4 mm, přesto je vhodné použít (pro pojišťovnu) alespoň 0,8 mm. Neprůstřelná skla nelze do PVC profilů zasklít.

Ochranné zasklení zahrnuje izolační skla v kombinaci se sklem tvrzeným, vrstveným nebo sklem s drátěnou vložkou. Tvrzené sklo je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky proti zatížení větrem a tepelné námaze. Tvrzené sklo vzniká tak, že se sklo vyhřeje na teplotu blízkou měknutí a prudce se ochladí. V důsledku změny vnitřního napětí při destrukci skla vznikají malé neostré úlomky.

Skla vrstvená snižují riziko poranění osob, neboť úlomky skla ulpí na plastové fólii; zvyšují bezpečnost (ochrana proti vloupání, tzn. rozbití nebo prostřelení). Přispívají ke ztlumení hluku. Sortiment těchto skel je rozšířen o kombinace s barevnými fóliemi průhlednými, neprůhlednými nebo barevnými a reflexními skly. Různé kategorie odolnosti, příplatek od 900,- Kč/m2.

ad 5. Protisluneční izolační dvojskla

Nahrazením vnější tabule skla sklem protislunečním se odbourávají nepříznivé vlivy nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti.

Protisluneční skla s absorpční charakteristikou probarvená ve hmotě absorbují vysoké množství sluneční energie. Barevný odstín skla je do velké míry ovlivněn jeho tloušťkou. Vysoká absorpce tepelné energie způsobuje vysoký rozdíl teploty skla a proto je třeba tato skla kalit z důvodu ochrany před tepelným šokem.

Protisluneční skla s reflexní i absorpční charakteristikou mají velmi tenkou pyroliticky nanesenou vrstvu oxidu kovu. Orientace vrstvy oxidu kovu ovlivňuje hodnotu reflexe, množství absorbované sluneční energie a rovněž konečný barevný odstín skla. Vyrábí se ve dvou variantách se stříbrnou reflexí s jantarovým odstínem a se stříbromodrým třpytem. Různé druhy barevného provedení skla, příplatek od 500,- Kč/m2.

ad 6. Ornamentální skla

Crepi čirá<BR>+ 278 Kč/m2 Patterned glass<BR>+ 795 Kč/m2 Delta čirá<BR>+ 1007 Kč/m2 Delta čirá/matová<BR>+ 1007 Kč/m2
Crepi čirá
+ 278 Kč/m2
Patterned glass
+ 795 Kč/m2
Delta čirá
+ 1007 Kč/m2
Delta čirá/matová
+ 1007 Kč/m2
Delta bronz<BR>+ 581 Kč/m2 Flint čirá<BR>+ 278 Kč/m2 Galaxy čirá<BR>+ 278 Kč/m2 Gartenglass čirá<BR>+ 278 Kč/m2
Delta bronz
+ 581 Kč/m2
Flint čirá
+ 278 Kč/m2
Galaxy čirá
+ 278 Kč/m2
Gartenglass čirá
+ 278 Kč/m2
Gothic čirá<BR>+ 1007 Kč/m2 Gothic bronz<BR>+ 1007 Kč/m2 Chinchilla čirá<BR>+ 581 Kč/m2 Chinchilla bronz<BR>+ 1007 Kč/m2
Gothic čirá
+ 1007 Kč/m2
Gothic bronz
+ 1007 Kč/m2
Chinchilla čirá
+ 581 Kč/m2
Chinchilla bronz
+ 1007 Kč/m2
Kathedral gross<BR>+ 278 Kč/m2 Konfeta čirá<BR>+ 278 Kč/m2 Kůra čirá<BR>+ 278 Kč/m2 Kůra bronz<BR>+ 581 Kč/m2
Kathedral gross
+ 278 Kč/m2
Konfeta čirá
+ 278 Kč/m2
Kůra čirá
+ 278 Kč/m2
Kůra bronz
+ 581 Kč/m2
Niagara čirá<BR>+ 760 Kč/m2 Niagara bronz<BR>+ 821 Kč/m2 Nordic čirá<BR>+ 278 Kč/m2 Drátosklo<BR>+ 521 Kč/m2
Niagara čirá
+ 760 Kč/m2
Niagara bronz
+ 821 Kč/m2
Nordic čirá
+ 278 Kč/m2
Drátosklo
+ 521 Kč/m2
—> ZASKLENÍ

—> Plastová okna

—> Barvy

—> Kování

—> Vlastnosti

—> Dveře







ODKAZY - REKLAMA

Levný webhosting Kontrola nemocných zaměstnanců Servis počítačů u Vás doma

[   Hlavní stránka  |   AKCE  |   Dřevěná eurookna  |   Kuchyně  |   Reference  |   Dokumenty  |   Kontakt  ]

Copyright © 2006 omegaes.org