Vlastimil Nejedlý
Okrouhlo 145, 254 01 Jílové u Prahy,
tel.: 603 780 217, 723 354 460Vlastnosti


Vlastnosti suroviny

Tvrdý PVC s vysokou rázovou houževnatostí (dle DIN 7748)

Specifická váha

1,43 g/cm3

Pevnost v tahu

48 MPa

Modul pružnosti

2700 MPa

Vrubová houževnatost +20°C (0°C)

30 kJ/m2 (8 kJ/m2)

Rázová houževnatost -40°C

bez zlomu

Koeficient délkové roztažnosti

0,08 mm/m/°C

Teplota měknutí

+ 82°C

Dobrá odolnost proti kyselinám, solím, alkoholům, aldehydům a kationtům


Tepelná izolace

V období neustálého zdražování energií je tepelná izolace pro spotřebitele velmi důležitá. Tepelné ztráty oken představují 30-40% celkových ztrát. Plastové profily VEKA patří z pohledu tepelné ochrany do 1. třídy, tedy mezi materiály s nejlepšími parametry.

Všeobecně používaný součinitel prostupu tepla "U" [W/m2K] vyjadřuje množství tepla ve watech, které projde 1 m2 okna při rozdílu venkovní a vnitřní teploty 1 K. Zjišťuje se výpočtem nebo měřením ve zkušebně. Samostatný PVC profil izoluje podstatně lépe (Uf=1,4) než standardní izolační dvojsklo (Ug=2,9). S použitím výkonnostního zasklení (Ug=1,1) se docílí snížení součinitele prostupu tepla celého okna na cca Uw=1,3 W/m2K.

Požadavek normy ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov" na součinitel prostupu tepla celého okna Uw=1,7 W/m2K nelze splnit použitím zasklení s Ug = 2,9 W/m2K. Naše společnost dodává do oken standardně nízkoemisivní pokovená izolační dvojskla s tepelně izolační charakteristikou Ug = 1,1 W/m2K.


Zvuková izolace

Stále rostoucí zatížení dopravním hlukem škodí lidskému organismu a způsobuje řadu onemocnění. Plastová okna z profilů VEKA vykazují výborné zvukově-izolační vlastnosti a s příslušnými typy skel splňují požadované hodnoty pro ochranu před hlukem.

Akustický útlum oken se vyjadřuje váženou (laboratorní) neprůzvučností Rw. Jednoutkou neprůzvučnousti je 1 decibel (dB). Okna se zařazují do tříd zvukové izolace (TZI).

Standardní okno Softline 70 AD zasklení 4-16-4 Rw=32 dB (TZI 2) Standardní okno Softline 70 AD zasklení 6-16-4 Rw=37 dB (TZI 3)

Požadavky na zvukový útlum jsou rozdílné podle prostředí, ve kterém se stavba nachází, a podle účelu, kterému slouží. Při běžném provozu postačí standardní izolační dvojskla (Rw=31 dB), u rušných ulic, dálnic, letiště jsou k dispozici protihluková skla se zvýšenou hodnotou vzduchové neprůzvučnosti o 5-10 dB, což je výrazný rozdíl v útlumu hluku. Zvukově izolační zasklení má speciální skladbu dvojskla (rozdílnou tloušťku skleněných tabulí a rozšířenou dutinu mezi skly), případně může být běžné sklo nahrazeno sklem vrstveným.

Jak je hlučná civilizace a příroda:

DRUH ZVUKU

intenzita v dB

DRUH ZVUKU

šum počítače

10

let mouchy

tikot náramkových hodinek

20

šustění listí

šepot

30

větřík

hlukové pozadí v obytné čtvrti (noc)

30 - 35

tichá zahrada

hlukové pozadí v obytné čtvrti (den)

40 - 45

štěbetání ptáků

běžný rozhovor

60

žabí kvákání

hluk v kanceláři, restaurace

70

silný déšť

hlasitá hudba, živá ulice

80

mořské vlnobití

metro

90

bouřka

sekačka trávy, walkman

90 - 100

vichřice

rockový koncert, diskotéka

100 - 110

uragán

Pneumatické kladivo vzdálené 1 m

120

vodopád

letadlo vzdálené 30 m

120 - 130

výbuch sopky


POZOR! Hovoříme vždy o útlumu, např. 60-ti dB hluk ulice snížíme oknem o 32 dB na klidnou hladinu 28 dB. /// Vnímání akustického hluku je subjektivní. Hluk se nešíří pouze okny.


Bezpečnost

Systém bezpečnosti lze vytvářet pomocí dodatečných prvků kování (stupeň WK1) nebo s použitím bezpečnostního tvrzeného nebo vrstveného skla, případně v kombinaci se sklem s drátěnou vložkou. Vrstvené bezpečnostní sklo navíc přispívá ke ztlumení hluku.

Světelný činitel prostupu (LT)

Číslo v procentech uvádí, kolik dopadajícího světla projde oknem do interiéru. Nepokovenými dvojskly projde do interiéru 81% světla (tj. 19% ztráta světla). Standardním pokoveným dvojsklem projde do interiéru 79% světla. Do bytových domů nedoporučujeme skla s nižší prostupností než 57%.

Výměna vzduchu v budovách (n)

Výměna vzduchu ze zajišťuje občasným otevíráním oken uživatelem budovy, doplňkovými větracími prvky a zčásti také průvzdušností spár výplní otvorů (definice přirozeného větrání ČSN 730540-2).

Intenzita výměny vzduchu v neužívané místnosti se doporučuje:
min. n = 0,1 h-1

Intenzita výměny vzduchu v užívané místnosti se doporučuje:
min. n = (0,3 h-1 až 0,6 h-1) obvykle 0,5 h-1 max. 1,5 h-1

Skutečná výměna vzduchu v budově se zjišťuje experimentálně, při rozdílu tlaků 50 Pa (cca rychlost větru 32,5 km/h). Přibližně lze výměnu vzduchu stanovit výpočtem tepelných ztrát infiltrací.

Spárová průvzdušnost

Součinitel spárové průvzdušnosti (iLV) udává množství metrů krychlových vzduchu, který projde za 1 vteřinu 1 metrem spáry při rozdílu tlaků 1 pascal. Limitní hodnoty spárové průvzdušnosti iLV udává norma ČSN 730540-2. Standardní okno VEKRA má hodnotu iLV < 0,1 m3/(s.m.Pa0.67). Při zkouškách v laboratořích dosáhla okna nejvyšší třídy těsnosti (třídy 4 podle ČSN EN 12207). Okna splňují požadavek tepelné ochrany budov pro všechny výšky nad terénem.

okno 1200 x 1500 mm

iLV (m2 /s-1.Pa -0,67)

standardní okno bez přivětrávání

0,04 .10-4

provětrávací těsnění VEKA 100

0,25 .10-4

provětrávací těsnění VEKA 20

0,44 .10-4

větrací klapky (tandem)

0,31 .10-4

větrací klapka (1 klapka)

0,16 .10-4

Do všech otevíravě - sklápěcích oken je možné dodat mikroventilaci (naše firma přidává do kování standardně). Mikroventilace zajišťuje výměnu vzduchu v místnosti pomocí speciálního členu v kování. Pokud se klikou otočí o 45° (4. poloha kliky), křídlo se "odtěsní" cca o 4 - 6 mm. Okno nelze při nastavení této polohy dále vyklopit a sklopení je dosaženo až po nastavení kliky do horní polohy.

!!! Hlavní zásada - větrat !!!

Není-li v objektu instalováno nucené větrání (klimatizace, ventilátory s rekuperací tepla), je bezpodmínečně nutno objekt pravidelně větrat otevíráním oken!

Přivětrávání pomocí doplňkových větracích prvků nemůže zajistit hygienické požadavky na výměnu vzduchu v obývaných místnostech, bez extrémních tepelných ztrát infiltrací.


Maximální rozměry

Maximální rozměry plastových oken a dveří v bílé barvě (informativně)

   

min

max

okno

jednokřídlové

450 x 450 mm

1500 x 1600 mm

dvoukřídlové

800 x 650 mm

2800 x 1800 mm

dveře

balkonové jednokřídlové

750 x 1950 mm

1000 x 2400 mm

balkonové dvoukřídlové

1350 x 1950 mm

2000 x 2400 mm

vchodové jednokřídlové

800 x 2000 mm

1000 x 2400 mm

vchodové dvoukřídlové

1200 x 2000 mm

1800 x 2400 mm

Poznámka: Maximální hodnoty neplatí pro oba rozměry současně!

—> Vlastnosti

—> Plastová okna

—> Zasklení

—> Kování

—> Barvy

—> DveřeODKAZY - REKLAMA

Levný webhosting Kontrola nemocných zaměstnanců Servis počítačů u Vás doma

[   Hlavní stránka  |   AKCE  |   Dřevěná eurookna  |   Kuchyně  |   Reference  |   Dokumenty  |   Kontakt  ]

Copyright © 2006 omegaes.org